Asik-Asik di MTs Amal Shaleh Medan

biner

“Kami senang belajar di MTs Amal  Sheleh, banyak ilmu dan pengalaman yang sudah kami dapatkan di sekolah ini…, Tapi beberapa hari lagi kami akan meninggalkan sekolah yang pernah mendidik dan mengasuh kami guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi…, Mudah-mudahan segala yang kami cita-citakan dapat segera terwujud…, amin ya Rabbal ‘Alamin” (Alumni Tahun 2014)

“Asyiknya belajar di MTs Amal Shaleh. Banyak teman-teman yang baik dan ramah. Guru-gurunya juga baik dan perhatian. Sepertinya jarang ada sekolah yang memiliki guru yang begitu perhatian dengan murid-muridnya.., Pokoknya guru-guru Amal Shaleh is the BEST!!” (Sri Mahayu/Alumni 12)

“I Love MTs Amal Shaleh” (Arayogi)